हाम्रो बारेमा

हाम्रा स्कुलहरूको फाइनान्स र विद्यार्थिको रेकर्ड राख्ने डेक्स्टप सफ्टवेर, मोबाईल सफ्टवेर, वेब सफ्टवेर छन् । डेक्स्टप एप्लिकेसन विषेश गरी स्कुलहरूको प्रयोगका लागि, मोबाईल एप्लिकेसन विद्यार्थिका अभिवावकको प्रयोगको लागि र वेब एप्लिकेसन डाटाहरु सबैले हेर्नको लागि बनाइएको छ । यि एप्लिकेसनले विद्यार्थिका र कर्मचारीका हाजिर, फाइनान्स, विद्यार्थीको परिक्षा नतिजा, प्रगति विवरण कम्प्युटर प्रणालिमा प्रयोग गर्न मद्धत गर्दछ र यसमा पब्लिक, स्कुल र सरकार (जिल्ला शिक्षा अधिकारी) गरि तिन प्रकारका प्रयोगकर्ता हुन्छन् । प्रयोग कर्ता अनुसार क-कसले के के विवरण हेर्न पाउने भनेर छुट्याइएको हुन्छ ।

सम्पर्क

Nepal Wireless
नदिपुर-३, पोखरा
फोन : ०६१५३०६१२
मोबाईल : +९७७९८१७१७७८८६